U56Kf:s vaelkomsttext
Version 6: 12 oktober 2008 (Föregående nr. 5, 1/1-2008)


U56-Kf:s vapen


U56-Kf står för Gävle FBU och Hemvärns ungdomsavdelning Nr.56:s Kamratförening - enkelt förkortat U56-Kf.
Föreningen bildades 1984 som en sammanslutning av förutvarande medlemmar i ovannämnda ungdomsförening inom FBU och Hemvärnet i Gävle. Föreningens ändamål är att vara en länk mellan medlemmarna och även ett stöd för U 56 självt.
Föreningen samlas till höstmöte varje år, 1:a lördagen i oktober, vilket vartannat år dessutom är föreningsstämma.

Höstmöte 2009!
Höstmötet 2008 är lyckligen genomfört å Soldathemmet å Kungsbäck. 2009 infaller höstmötet, då även kombinerat med årsmöte, lördagen den 10 oktober 2009 kl.18.30.
Frågor? Kontakta ordf. enligt nedan!
Gävle FBU/Hv-U56

U 56 bildades som ungdomsavdelning till Gävle Befälsutbildningsförening år 1956. Det var då en återkoppling till den ungdomsavdelning som funnits inom Gävle Landstormsförening - Gävle Landstormspojkar, U 53. U 53 grundades den 1 juni 1929. U 53 existerade fram till år 1947 då landstormspojkarna upplöstes och överfördes till hemvärnet. Från år 1980 fick föreningen sitt nuvarande namn och dess kamratförening kom att bildas 1984.
U 56:s ordföranden från 1980 ff
U 56 verksamhet leds av styrelsen och utbildningen leds av 1:e instruktören, vilken f.n. är Magnus Andersson, i det civila narkossjukskötare i Gävle.
U 56:s 1:e instruktör Magnus Andersson
Man kan bli medlem i U 56 fr.o.m. det man fyllt 15 år och är svensk medborgare.
U56-Kf styrelse för 2001-2003
Styrelsen är fortsatt sittande, intill 2009:
BEFATTNING INNEHAVARE
Ordförande Mikael Andersson, Östersund
Sekreterare Magnus Wåhlander, Gävle
Kassör Magnus Andersson, Gävle
Ceremonimästare Mikael Andersson, Gävle
Ledamot Per Gustafsson, Stockholm


U56-Kf adress:
U56-Kf
c/o Ordf. Mikael Andersson
Hårkmon 110
SE - 830 30 LIT
Tfn: 0642-105 64, 073-180 05 58, arb. 0647-161 36
U56-Kf Ordf. Mikael AnderssonLänkar:
  • Svenska försvarsutbildningsförbundet
  • Försvarsutbildarna Gästrikland
  • Gävleborgsgruppen
  • Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar, RSMF

  • FBU:s vapen

    VÄLKOMNA!